[1]
N. N., “Nyt Atlas over Frankrig.”, gt, bd. 39, jan. 1936.