[1]
N. Nielsen og A. Noe-Nygaard, “Om den islandske »Palagonitformation«s Oprindelse. En foreløbig Meddelelse”, gt, bd. 39, jan. 1936.