[1]
H. Larsen, “Odd Arnesen: Vi flyver over Eirik Raudes Land. (24x19 cm, 162 S., 84 Billeder). Nasjonalforlaget Oslo 1932.”, gt, bd. 35, jan. 1932.