[1]
N. Nielsen, “Undersøgelser paa Island 1924. I. Foreløbig Beretning om den dansk-islandske Ekspedition til Islands indre Højland”, gt, bd. 28, jan. 1925.