[1]
J. Tyge Møller., “Stephen H. Spurr: Photogrammetry and Photo-Interpretation. The Ronald Press Company, New York 1960. 472 s. med 151 kort og fotografler, hvoraf 65 luftfotografier. 16 X 23 cm. $ 12,00.”, gt, bd. 61, jan. 1962.