[1]
B. Fristrup., “Gyldendals Vægkort l og 2. Udarbejdet af professor, dr. phil. Johannes Humlum. 100 X 140 cm. Pris pr. stk. kr. 28,— (uopklæbet).”, gt, bd. 59, jan. 1960.