[1]
S. Petersen., “Fra Potosi til Kinakysten.”, gt, bd. 52, jan. 1953.