[1]
N. E. Nørlund., “Opmaalingen af Danmarks Veje.”, gt, bd. 52, jan. 1953.