[1]
V. Hansen, “Atlas over Danmarks administrative inddeling efter 1660. Red. af Karl-Erik Frandsen.”, gt, bd. 85, jan. 1985.