Redaktionen, - (1906) “Friherre Erland Nordenskiölds Foredrag i Selskabet den 6. April om hans Rejser i Perus og- Bolivias Grænsedistrikter.”, Geografisk Tidsskrift, 18. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/49308 (Set: 3marts2021).