Mylius-Erichsen, L. (1906) “Plan til en dansk Skibs- og Slædeekspedition til Grønlands Nordostkyst.”, Geografisk Tidsskrift, 18. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/49290 (Set: 1marts2021).