P. Koch, J. (1906) “Fra Generalstabens topografiske Afdelings Virksomhed paa Island.”, Geografisk Tidsskrift, 18. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/49252 (Set: 1marts2021).