Redaktionen, - (1898) “Hovedresultaterne af Dr. Th. Thoroddsens Undersøgelser paa Island i Aarene 1881—1898.”, Geografisk Tidsskrift, 14. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/49107 (Set: 27februar2021).