A. D. Jensen, J. (1898) “Danske arktiske Expeditioner 1605—1620. Udgivne med Anmærkninger og Indledninger af C. C. A. Gosch for The Hakluyt Society.”, Geografisk Tidsskrift, 14. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/49102 (Set: 5marts2021).