Knudsen, M. (1898) “Ingolf-Expeditionens hydrografiske Undersøgelser,”, Geografisk Tidsskrift, 14. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/49086 (Set: 4marts2021).