F. E. Jungersen, H. (1898) “Fra „Ingolf-Expeditionen". Bemærkninger om Dybhavsfaunaen og dens Fordeling i de nordlige Have.”, Geografisk Tidsskrift, 14. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/49083 (Set: 27februar2021).