Arnkiel, - (1881) “Det grønlandske Postvæsen,”, Geografisk Tidsskrift, 5. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/48742 (Set: 24november2020).