Hansen, P. (1879) “Stormfloden af 13de November 1872 og de Arbejder, den har fremkaldt paa Laaland-Falster,”, Geografisk Tidsskrift, 3. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/48653 (Set: 27februar2021).