A. D. Jensen, J. (1879) “Vandring paa den grønlandske Indlandsis i Aaret 1878,”, Geografisk Tidsskrift, 3. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/48652 (Set: 3marts2021).