Nieuwenhuis, P. (1879) “Om Englands Magtstilling i det store Hav”, Geografisk Tidsskrift, 3. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/48649 (Set: 1marts2021).