Erslev, E. (1879) “Med et Højdekaart over Laaland-Falster,”, Geografisk Tidsskrift, 3. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/48639 (Set: 27februar2021).