Aagesen, A. (1943) “Et Bidrag til Aarhus Bygeografi”., Geografisk Tidsskrift, 46. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/48353 (Set: 26september2021).