Aagesen, A. (1943) “ Et samfærdselsgeografisk Studie”., Geografisk Tidsskrift, 46. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/48346 (Set: 26september2021).