E. Nørlund, N. (1939) “Mindetale over Oberst I. P. Koch ved Afsløringen af hans Buste den 15. Januar 1939.”, Geografisk Tidsskrift, 42. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/48266 (Set: 4marts2021).