Nielsen, N. (1939) “Den Danske Lods 11. Udgivet af Det Kongelige Danske Søkort 287 S. 16X25 cm. København 1939. Pris: Kr. 5,00.”, Geografisk Tidsskrift, 42. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/48264 (Set: 26februar2021).