Nielsen, N. (1939) “Juri Semjonof: Jordens Rigdomme. Dansk Udgave ved Lektor Johs. Reumert. 510 S., 22X15 cm, talrige Illustrationer. Poul Brauner, København 1938. Pris: Kr. 7,50.”, Geografisk Tidsskrift, 42. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/48253 (Set: 3marts2021).