Steensberg, A. (1939) “Gruddbo på Solleron. En Byundersokning tillågnad Sigurd Erixon 26—3—1938.3—1938. Redaktion Gosta Berg och Sigfrid Svensson. Nordiska Museets Handlingar: 9. — Stockholm 1938. Pris: 28 sv. Kr.”, Geografisk Tidsskrift, 42. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/48237 (Set: 5marts2021).