H. Kampp, A. (1939) “Om Hebriderne. Nogle befolknings- og erhvervsproblemer.”, Geografisk Tidsskrift, 42. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/48235 (Set: 25februar2021).