Schou, A. (1939) “Volgas Mellem-Løb. Forsøg paa en terrain-morfologisk Analyse ved Hjælp af Blokdiagrammer.”, Geografisk Tidsskrift, 42. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/48233 (Set: 24februar2021).