Telens Nielsen, E. (1939) “Elementære fysiske Maalemetoder til Brug ved økologiske Undersøgelser.”, Geografisk Tidsskrift, 42. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/48232 (Set: 3marts2021).