Steensberg, A. (1939) “Geografiske Faktorers Indflydelse paa Seglens eller Leens Anvendelse til Kornhøst.”, Geografisk Tidsskrift, 42. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/48231 (Set: 26februar2021).