Nielsen, N. (1939) “Landvinding i Holland.”, Geografisk Tidsskrift, 42. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/48228 (Set: 26februar2021).