Kiilerich, A. (1936) “Jørgen-Frantz Jacobsen: Færøerne. Natur og Folk. 235 S. 24x17 cm. H. N. Jacobsens Bokahandil, Torshaun og Gyldendalske Boghandel, København 1936.”, Geografisk Tidsskrift, 39. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/48133 (Set: 2marts2021).