Nielsen, N. (1936) “Helge Nelson: Nordamerika. Nalur och Kulturbygd. 23x16 cm, 716 S. 264 Billeder og Kort. Bokförlaget Natur och Kultur. Stockholm 1935.”, Geografisk Tidsskrift, 39. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/48118 (Set: 7marts2021).