Nielsen, N. (1936) “Kaj Birket-Smilh: The Eskimos. (14x22 cm), 250 Sider. Talrige III. og Kort. Methuen and Co. Ltd. London 1936.”, Geografisk Tidsskrift, 39. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/48115 (Set: 1marts2021).