Nielsen, N. og Noe-Nygaard, A. (1936) “Om den islandske »Palagonitformation«s Oprindelse. En foreløbig Meddelelse”, Geografisk Tidsskrift, 39. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/48101 (Set: 1marts2021).