Petersen, S. (1936) “Kunstig Vandingskultur i Argentina.”, Geografisk Tidsskrift, 39. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/48100 (Set: 2marts2021).