Hatt, G. (1931) “Marius Christoffersen: Rutefart som mellemfolkeligt Problem B°. 264 Sider. København 1931. Eget Forlag,”, Geografisk Tidsskrift, 34. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/47870 (Set: 12august2020).