Bistrup, H. (1931) “Den nyopdukkede og atter forsvundne Ø under Vulkanudbruddet i Island 1783. Efter P. de Løvenørns Manuskript: „Reflexions sur (-’apparition d’une Ile volcanique pres d’lslande vue en 1783 disparue La méme Année".”, Geografisk Tidsskrift, 34. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/47864 (Set: 19september2020).