Nielsen, N. (1925) “Undersøgelser paa Island 1924. I. Foreløbig Beretning om den dansk-islandske Ekspedition til Islands indre Højland”, Geografisk Tidsskrift, 28. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/47365 (Set: 7marts2021).