Nielsen., N. (1962) “The World of Learning 1961—62. 12. udg. Europa Publications Ltd., London 1962. 1360 s. 22 X 25 cm. Pris £ 7 net.”, Geografisk Tidsskrift, 61. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/46790 (Set: 3marts2021).