Tyge Møller., J. (1962) “Stephen H. Spurr: Photogrammetry and Photo-Interpretation. The Ronald Press Company, New York 1960. 472 s. med 151 kort og fotografler, hvoraf 65 luftfotografier. 16 X 23 cm. $ 12,00.”, Geografisk Tidsskrift, 61. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/46783 (Set: 3marts2021).