Antonsen., K. (1962) “Richard S. Thoman: The Geography of Economic Activity- An Introductory World Survey. McGraw-Hill, New York, Toronto and London 1962. 602 s. Talrige kort, diagrammer, skemaer og fotografier. 21x24 cm. 69 sh. 6 d.”, Geografisk Tidsskrift, 61. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/46745 (Set: 5marts2021).