Antonsen., K. (1962) “J. L. Collins: The Pineapple. Botany, Cultivation, and Utilization. Leonard Hill Ltd., London 1960. 294 s., 39 plancher og 31 andre fig. 16 X 25,5 cm. 60s. Denne bog, der er udkommet som et led i „World Crops Series", virker”, Geografisk Tidsskrift, 61. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/46737 (Set: 27februar2021).