Fristrup., B. (1960) “Gyldendals Vægkort l og 2. Udarbejdet af professor, dr. phil. Johannes Humlum. 100 X 140 cm. Pris pr. stk. kr. 28,— (uopklæbet).”, Geografisk Tidsskrift, 59. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/46565 (Set: 12april2021).