Hansen, V. (1980) “lelge Salvesen: Jord i Jemtland. iosetningshistoriske og økonomiske studier i grenseland ca. 1200-1650. Det nordiske Ødegårdsprosjekt, Publikasjon Nr. 5. ostersund 1979 . 184 s., 15x21 cm.”, Geografisk Tidsskrift, 80. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/45298 (Set: 4marts2021).