M. Jensen, K. (1981) “G.P. Hirsch & A.H. Maunder: FARM AMALGAMATION IN WESTERN EUROPE Farnborough 1979, XI + 120 s., 23 cm, $ 19.50. Gower Publ. Co.”, Geografisk Tidsskrift, 81. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/45174 (Set: 8august2020).