Ove Pedersen, P. (1987) “Opposition til C.W. Matthiesen: Danske byers vækst 17. januar 1986”, Geografisk Tidsskrift, 87. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/44400 (Set: 5marts2021).