Hansen, V. (1985) “Atlas over Danmarks administrative inddeling efter 1660. Red. af Karl-Erik Frandsen.”, Geografisk Tidsskrift, 85. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/44163 (Set: 28februar2020).