M. Jensen, A. (1985) “The transformation of Swiss mountain regions: problems of development between self-reliance and dependency in an economic and ecological perspective. Ernst A. Brugger., (et al.), (eds.).”, Geografisk Tidsskrift, 85. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/44120 (Set: 27oktober2020).